STAMAR

Home Matherials MVQ (silicone)

MVQ Kauczuk silikonowy

There are no translations available.

MVQ Kauczuk silikonowy

 

Temperaturowy zakres stosowania: -60°C do +200°C, krótkotrwały do +230°C

 

odporny:

- oleje i smary mineralne, oleje silnikowe, przekładniowe,

- rozcieńczone roztwory soli,

- alkohole,

- warunkowo odporne na niepalne ciecze hydrauliczne typu typu HSD,


nieodporny:
- stężone kwasy i zasady,
- estry i etery,
- węglowodory alifatyczne i aromatyczne,
- parę wodną pow. 110°C,