STAMAR

EPDM Kauczuk etylenowo-propylenowy

EPDM Kauczuk etylenowo-propylenowy (GUMA)

 

Temperaturowy zakres stosowania: -50°C do +120°C, krótkotrwały do +140°C


odporny:
- aceton, alkohol etylowy,
- gorącą wodę i parę wodną,
- roztwory kwasów i zasad,
- ketony, estry i etery małocząsteczkowe,
- roztwory mydła, środki piorące,
- trudnopalne ciecze hydrauliczne typu HSC,
- płyny hamulcowe (DA1),

 

nieodporny:
- węglowodory alifatyczne, aromatyczne i chlorowane,
- oleje i smary mineralne,
- ropa naftową,
- benzynę,