STAMAR

NBR Kauczuk Nitrylowy

Uwaga, otwiera nowe okno.  Email

NBR Kauczuk Nitrylowy

 

Temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +100°C, krótkotrwały do +130°C


odporny:
- węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzynę, ropę naftową
- mineralne oleje i smary,
- oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, silnikowe, transformatorowe, opałowe,
- lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych,
- niepalne ciecze hydrauliczne typu HSA, I-HSB (emulsje olejowo-wodne i wodno-olejowe) i HSC (mieszaniny poliglikolu z wodą),
- rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach

 

nieodporny:
- węglowodory aromatyczne i chlorowane (np.benzen, tri,tetra),
- estry, rozpuszczalniki polarne,
- oleje i smary silikonowe,
- trudno palne ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych),
- płyny hamulcowe na bazie glikoli (niebieskie)